TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
 (11/01/2016)
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 (28/12/2015)
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ
 (18/12/2015)
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
 (15/12/2015)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc năm 2016
 (01/12/2015)
Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN
 (29/11/2015)
Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2
 (27/11/2015)
Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát triển
 (05/11/2015)
Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN
 (28/10/2015)
Bổ nhiệm Giám đốc Nhà khách ĐHQGHN
 (27/10/2015)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược