TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
 (03/09/2014)
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
 (21/08/2014)
Nhân sự của Ban quản lý Trường Đại học Việt Nhật
 (18/08/2014)
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Viện Công nghệ Thông tin
 (08/08/2014)
Thành lập Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
 (05/08/2014)
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
 (04/08/2014)
Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý các dự án
 (04/08/2014)
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
 (04/08/2014)
Công tác Tổ chức Cán bộ tháng 7/2014
 (25/07/2014)
Công tác Tổ chức Cán bộ tháng 6/2014
 (12/06/2014)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược