TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bộ văn bản Hướng dẫn Đánh giá chất lượng giáo dục và Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Tháng 11/2011, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã có bộ văn bản Hướng dẫn Đánh giá chất lượng giáo dục và Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục gửi tới các Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN.
Bộ văn bản Hướng dẫn bao gồm các văn bản sau:
Hướng dẫn Tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN (192/HD-ĐBCL): cụ thể hóa Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong ĐHQGHN đối với hoạt động Tự đánh giá (TĐG) chất lượng giáo dục Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN.
Hướng dẫn Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN (193/HD-ĐBCL): được xây dựng để các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục. Đồng thời, Hướng dẫn này giúp hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá ngoài đơn vị.
Hướng dẫn Tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN (194/HD-ĐBCL): cụ thể hóa Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN đối với hoạt động Tự đánh giá chương trình giáo dục (CTGD).
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN (195/HD-ĐBCL): được xây dựng để các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục và hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá ngoài chương trình giáo dục.
Hướng dẫn Đánh giá ngoài trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN (214/HD-ĐBCL): cụ thể hóa Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN đối với hoạt động Đánh giá ngoài (ĐGN) chất lượng giáo dục Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN.
Hướng dẫn Đánh giá ngoài chương trình giáo dục trong ĐHQGHN (215/HD-ĐBCL): cụ thể hóa Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN đối với hoạt động Đánh giá ngoài chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.
 VNU Media - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược