TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa, hệ chính quy
Ngày 09/01/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số: 37/QĐ - ĐT về việc giao cho Khoa Y Dược tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa, hệ chính quy theo đúng các quy định về đào tạo đại học và chương trình đào tạo đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Sau 6 năm đào tạo, Khoa Y Dược tổ chức đánh giá toàn diện về chương trình, quy trình, sản phẩm đào tạo và báo cáo ĐHQGHN.
 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược