TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh Trường ĐHKH Tự nhiên
Ngày 09/01/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định Số: 34 /QĐ-ĐT công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 04 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ.

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược