TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Ngày 06/01/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành các quyết định về công tác tổ chức cán bộ sau:
Quyết định số 34/QĐ-ĐHQGHN về việc ông Bùi Duy Cam, phó giáo sư, tiến sĩ, thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên do hết tuổi làm công tác quản lý và được kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Quyết định số 35/QĐ-ĐHQGHN về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nội, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014-2019.
Các quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 BT - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược