TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý: Khoa Luật và Nhà xuất bản ĐHQGHN

* Ngày 3/4/2018, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký ban hành Quyết định 1108/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật, giữ chức Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết.

* Ngày 4/4/2018, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký ban hành Quyết định 1116/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Biên tập, Nhà Xuất bản ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN.

Xem thông tin chi tiết.

 ND - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược