TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Ngày 24/5/2019, ĐHQGHN đã gửi công văn số 1593/ĐHQGHN-ĐT về việc đồng ý cho phép các đơn vị đào tạo sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp từ sau ngày 15/5/2019 của các cơ sở dưới đây trong công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học tại ĐHQGHN:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

2

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

3

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

4

Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

6

Trường ĐH Hà Nội

7

Đại học Thái Nguyên

8

Trường ĐH Cần Thơ

Công văn 1593/ĐHQGHN-ĐT

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược