TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:44:28 Ngày 15/04/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ANH

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 18/04/1978

4.     Nơi sinh: Hải Phòng

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  .              

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược