TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:03:09 Ngày 23/06/2014 GMT+7
Thông báo LATS của NCS Lưu Việt Hưng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quá trình tích tụ urani, thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯU VIỆT HƯNG             

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/02/1977                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu quá trình tích tụ urani, thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật.

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước.                   

9. Mã số: 62 85 02 05.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Duy Cam, TS. Đặng Đức Nhận

Xem thông tin chi tiết.


 Cao Đỗ - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược