TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:58:13 Ngày 23/06/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần thu Hạnh
Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THU HẠNH            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/08/1972                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                      

9. Mã số: 62 38 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí và TS. Phạm Mạnh Hùng

Xem thông tin chi tiết.


 Đăng Ngọc - VNU - Law
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược