TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:59:04 Ngày 01/07/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Quỳnh
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động kinh tế đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2006

1.    1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 19/08/1982

4.   Nơi sinh: Thái Bình

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 240/TCT-ĐH, ngày 04 tháng 11 năm 2011 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.       

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động kinh tế đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2006

8.   Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.   Mã số: 62.22.56.01

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Xem thông tin chi tiết.


 Lợi Ngọc - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược