TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 19:54:57 Ngày 18/01/2020 GMT+7
Hội đồng đánh giá luận án cấp ĐHQGHN của NCS Y Tru Alio
Đề tài: Improving Pronunciation of English by Êđê Learners Oriented towards Communication Purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người Êđê theo định hướng mục đích giao tiếp)

Trường ĐHNN, ĐHQGHN trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của Nghiên cứu sinh Y Tru Alio.

Đ tài: Improving Pronunciation of English by Êđê Learners Oriented towards Communication Purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người Êđê theo định hướng mục đích giao tiếp)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;        

Mã số:  62 22 15 01;

Thời gian: 08h30, thứ Ba, ngày 12 tháng 05  năm 2015

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Trân trọng thông báo.

 SĐH - VNU - ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược