TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 06:00:10 Ngày 18/01/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lê Trần Thanh Cương
ên đề tài luận án: Vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trần Thanh Cương                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/11/1977                                                                       

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1575/QĐ-ĐHNN, ngày 22/11/2011

6. Các thay đổi trong quá trình đạo tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng

8. Chuyên ngành: Lý luận & Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Pháp

9. Mã số: 62410111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Đức Thái; PGS.TS Trịnh Văn Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu về tác động của ngoại ngữ đến sự phát triển kinh tế xã hội, mà đặc biệt là qua những minh chứng về những đóng góp thiết thực của Pháp nói riêng và các nước nói tiếng Pháp nói chung trong sự phát triển ở các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, văn hoá, giáo dục & đào tạo và y tế, luận án đã chứng minh được tác động của ngoại ngữ này đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, luận án đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận về việc dạy/học đối với môn ngoại ngữ với quan điểm học ngoại ngữ nhằm có cơ hội thăng tiến trong công việc mà bỏ qua ý nghĩa lớn lao và ý nghĩa hơn đấy chính là đa ngôn ngữ - đa văn hoá trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Cuối cùng, luận án cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với việc duy trì và phát triển việc dạy/học môn tiếng Pháp bên cạnh những ngoại ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,…nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững lâu dài của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):……………………………………….

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):……………………………………….

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Các yếu tố văn hoá-ngôn ngữ Pháp trong văn hoá - ngôn ngữ Việt Nam, tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số 4 (77) 2014.

2. Thực trạng dạy học tiếng Pháp trong giáo dục phổ thông tại thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp khắc phục, tạp chí Giáo dục, số 357 (Kì 1 – 5/ 2015).

>>>>> Xem thông tin chi tiết bản Tiếng Anh.

 Cầm Tài - VNU - ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược