TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 12:24:58 Ngày 14/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thanh Hải
Tên đề tài: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thanh Hải                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/06/1970                                                            4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4867/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định thay đổi Giáo viên hướng dẫn số 238/QĐ- KL ngày 07/04/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

- Quyết định kéo dài thời gian học tập số 122/QĐ- ĐHQGHN ngày 09/01/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

8. Chuyên ngành: Luật quốc tế                                                   9. Mã số:9830101.06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Bính, TS. Bùi Xuân Nhự

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án là công trình nghiên cứu cơ bản về địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Luận án làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về địa vị pháp lý, như: Khái niệm và phạm vi các loại hình và nguyên tắc cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Luận án nghiên cứu pháp luật thực định điều chỉnh về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đưa ra các luận cứ khoa học và đề xuất các biện pháp hoàn thiện luật Việt Nam về Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực, từ hoạt động của cơ quan lập pháp (bổ sung, sửa đổi pháp luật), đến quá trình giải thích, tìm hiểu pháp luật quốc tế đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp cũng như công tác nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Thanh Hải (2016), "Một số vấn đề ảnh hưởng của Hiệp định TPP đến doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài", Tạp chí Nghề luật (2), tr. 46-47, 53.

- Trần Thanh Hải (2017), "Hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái Bình Dương và vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam", Tạp chí Nghề luật (2), tr. 70-73, 78.

- Trần Thanh Hải (2018), "Kinh nghiệm pháp luật về quản lý dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quản lý doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài”, Tạp chí Nghề luật (2), tr. 76-78.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược