TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 08:50:58 Ngày 18/11/2020 GMT+7
Thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án cấp ĐHQG của NCS Phạm Quang Lân
Tên đề tài: Cистема упражнений для обучения устному последовательному переводу с русского языка на вьетнамский студентов-филологов с переводческой ориентацией (Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch)

Tên đề tài: Cистема упражнений для обучения устному последовательному переводу с русского языка на вьетнамский студентов-филологов с переводческой ориентацией (Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch)

Người thực hiện: Phạm Quang Lân

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga

Mã số: 9140232.01                                                        Khóa: QH.2015       

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS. Vũ Ngọc Vinh;               Cán bộ hướng dẫn 2:TS. Nguyễn Văn Toàn

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thời gian : 08h30 thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

 Trịnh Minh Khôi
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược