TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các Phó Giáo sư (2018)

Số liệu tính đến ngày 25/12/2018

STT

SL

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

1

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

2

2

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

3

3

Nguyễn Hồng Sơn

1964

 

2005

4

4

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

5

5

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

6

6

Lê Thị Thu Thủy

 

1970

2009

7

7

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

8

8

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

9

9

Đinh Văn Dũng

1969

 

2012

10

10

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

11

11

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

12

12

Phạm Xuân Hoan

1971

 

2016

13

13

Đỗ Đức Minh

1968

 

2017

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

14

1

Cao Thế Hà

1952

 

1996

15

2

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

16

3

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2001

17

4

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2001

18

5

Đỗ Quang  Huy

1953

 

2001

19

6

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

20

7

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

21

8

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

22

9

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

23

10

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

24

11

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

25

12

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

26

13

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

27

14

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

28

15

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

29

16

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

30

17

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

31

18

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

32

19

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

33

20

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

34

21

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

35

22

Lê Như Thanh

1953

 

2005

36

23

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

37

24

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

38

25

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

39

26

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

40

27

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

41

28

Phan Minh Giang

1971

 

2007

42

29

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

43

30

Trần Mạnh Liểu

1957

 

2007

44

31

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

45

32

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

46

33

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

47

34

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

48

35

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

49

36

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

50

37

Đỗ Minh Đức

1974

 

2010

51

38

Trần Thị Hồng

 

1964

2010

52

39

Ngô Thu Hương

 

1966

2010

53

40

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2010

54

41

Bùi Văn Loát

1958

 

2010

55

42

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2010

56

43

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2010

57

44

Trần Văn Tuấn

1968

 

2010

58

45

Tạ Thị Thảo

 

1973

2010

59

46

Lê Văn Thiện

1971

 

2010

60

47

Trần Văn Thụy

1958

 

2010

61

48

Đỗ Quang Trung

1962

 

2010

62

49

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2010

63

50

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2011

64

51

Trần Ngọc Anh

1975

 

2012

65

52

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2012

66

53

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2012

67

54

Lê Minh Hà

1973

 

2012

68

55

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2012

69

56

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2012

70

57

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2012

71

58

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2013

72

59

Trần Thị Dung

 

1966

2013

73

60

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2013

74

61

Lê Thu Hà

 

1971

2013

75

62

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2013

76

63

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2013

77

64

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2013

78

65

Trần Văn Quy

1960

 

2013

79

66

Phùng Quốc Thanh

1961

 

2012

80

67

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2013

81

68

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

82

69

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

83

70

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

84

71

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

85

72

Từ Bình Minh

1972

 

2013

86

73

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

87

74

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

88

75

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2014

89

76

Nguyễn Mậu Chung

1957

 

2015

90

77

Trần Quang Đức

1965

 

2015

91

78

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2014

92

79

Đinh Thị Bảo Hoa

 

1965

2015

93

80

Phạm Thị Ngọc Mai

 

1977

2015

94

81

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2014

95

82

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2014

96

83

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2014

97

84

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2014

98

85

Hoàng Thị Minh Thảo

 

1979

2015

99

86

Dương Hồng Anh

 

1973

2016

100

87

Chu Ngọc Châu

 

1979

2016

101

88

Trần Anh Đức

1979

 

2016

102

89

Nguyễn Thị Hoàng Liên

 

1974

2016

103

90

Nguyễn Hoàng Nam

1979

 

2016

104

91

Phó Đức Tài

1972

 

2016

105

92

Nguyễn Thế Toàn

1973

 

2016

106

93

Nguyễn Hữu Thọ

1979

 

2016

107

94

Ngạc An Bang

1971

 

2018

108

95

Nguyễn Thạc  Dũng

1980

 

2018

109

96

Nguyễn Thùy Dương

 

1979

2018

110

97

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1978

2018

111

98

Hoàng Thị Hương Huế

 

1974

2018

112

99

Mạc Đình Hùng

1982

 

2018

113

100

Mẫn Quang Huy

1973

 

2018

114

101

Nguyễn Quang Hưng

1971

 

2018

115

102

Nguyễn Thị Ánh Hường

 

1976

2018

116

103

Lê Đức Minh

1973

 

2018

117

104

Đỗ Phúc Quân

1968

 

2018

118

105

Phạm Anh  Sơn

1980

 

2018

119

106

Trần Thị Thanh Vân

 

1977

2018

120

107

Đinh Xuân Thành

1974

 

2018

121

108

Nguyễn Thị Minh Thuyết

 

1976

2018

122

109

Ninh Văn Thu

1979

 

2018

123

110

Đặng Thị Thanh Thủy

 

1978

2018

124

111

Lê Tuấn Tú

1978

 

2018

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

125

1

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

126

2

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

127

3

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

128

4

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

129

5

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

130

6

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

131

7

Hà Văn Đức

1954

 

2003

132

8

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

133

9

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

134

10

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

135

11

Trần Khánh Thành

1957

 

2004

136

12

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

137

13

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

138

14

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

139

15

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

140

16

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

141

17

Hoàng Hồng

1953

 

2006

142

18

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

143

19

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

144

20

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

145

21

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

146

22

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

147

23

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

148

24

Đinh Xuân Lý

1957

 

2007

149

25

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

150

26

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

151

27

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

152

28

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

153

29

Trần Thị Quý

 

1957

2007

154

30

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

155

31

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

156

32

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

157

33

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

158

34

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

159

35

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

160

36

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

161

37

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

162

38

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

163

39

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

164

40

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

165

41

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

166

42

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

167

43

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

168

44

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

169

45

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

170

46

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

171

47

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

172

48

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

173

49

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

174

50

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

175

51

Trần Thu Hương