TIN TỨC & SỰ KIỆN
CÁN BỘ   Giới thiệu chung 09:35:45 Ngày 23/02/2019 GMT+7
Giới thiệu chung về công tác cán bộ của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. ĐHQGHN đã và đang thiết lập được mối quan hệ với trên 20 học giả quốc tế ở các trường đại học uy tín trên thế giới, trong đó 08 học giả đã đến Khoa Quốc tế, ĐHQGHN tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trong 07 Phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐHQGHN có 3 phòng thí nghiệm có đồng giám đốc là nhà khoa học uy tín nước ngoài. Theo số liệu thống kê mới nhất, ĐHQGHN có 64 nhà giáo của ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư dẫn đến số lượng CBKH gia tăng so với năm 2014: GS tăng 20 người; PGS tăng 42 người; TS, TSKH tăng 297 người; ThS tăng 219 người.

Tính đến 15/01/2018, trong tổng số 4,072 công chức, viên chức và lao động hợp đồng của ĐHQGHN có 2.253 CBKH chiếm 55,3% với 1.950 giảng viên, 302 nghiên cứu viên, với số lượng CBKH có trình độ từ thạc sĩ trở lên khá mạnh: 1.559 thạc sĩ, 1.178 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học (trong đó số lượng CBKH là 1.141 người), 72 giáo sư và 379 phó giáo sư.

Phần lớn đội ngũ CBKH của ĐHQGHN là các nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 50,6%, tỷ lệ CBKH đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 20%, cao gấp hơn 3 lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Tỷ lệ CBKH có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế trong năm 2017 đạt 29,4%.  Ở một số đơn vị thành viên và trực thuộc, tỷ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ trở lên đạt từ 60% trở lên tập trung tại một số đơn vị như: Khoa Luật (77,9%), Trường Đại học Giáo dục (77,8%), Khoa Quản trị và Kinh doanh (76,2%), Trường Đại học Kinh tế (73,1%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (62,2%), Viện Công nghệ Thông tin (61,1%),  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (60,7%),  Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (60%) và một số đơn vị đạt 100% CBKH có trình độ Tiến sĩ: Trường Đại học Việt Nhật và Viện Quốc tế Pháp ngữ, Khoa các Khoa học liên ngành (100%).

Nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 11 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới: một CBKH nhận giải thưởng quốc tế Hành tinh xanh (The Blue Planet Prize, 2003); một CBKH nhận Giải thưởng Nobel năm 2007; một CBKH nhận Giải thưởng Quốc tế Cosmos lần thứ 16 (Cosmos Prize, 2008), năm 2014, một cán bộ khoa học được nhận giải thưởng “Huân chương Cành cọ Hàn Lâm”  (do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng năm 2014); 03 CBKH nhận giải thưởng: giải thưởng Tạ Quang Bửu, giải thưởng nhân tài Đất Việt và giải thưởng L’oreal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học trong năm 2015. Năm 2017, 01 CBKH nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN lần thứ V với công trình “Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận”, 01 CBKH nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN lần thứ V với cụm công trình “Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm – kim loại chuyển tiếp”; 01 cố vấn khoa học thuộc Khoa Quốc tế, ĐHQGHN là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận Huy chương Pushkin từ Tổng thống Nga Putin, tại Điện Kremlin; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 với sản phẩm “DoIT - Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng văn bản một công cụ phụ trợ để phát hiện các lỗi chính tả có thể gặp phải” được trao tặng cho nhóm tác giả là CBKH của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

ĐHQGHN đã có các giải pháp đột phá, đảm bảo sự phát triển về đội ngũ cán bộ như: i) Hướng dẫn thí điểm chính sách trọng dụng nhà khoa học trình độ cao; ii) Hướng dẫn triển khai hoạt động thu hút học giả quốc tế ở ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020; iii) Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN; Cổng thông tin thu hút và tuyển dụng cán bộ; tăng cường năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự tham mưu giúp việc thông qua việc nhận diện, đánh giá chuyên viên, tổ chức các khóa bồi dưỡng; đẩy mạnh triển khai theo lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN và tiếp tục tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng quản trị đại học cho các trường đại học khác.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN thực hiện nhiều giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học quốc tế đến trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Trong năm 2017, ĐHQGHN đã thu hút được 603 lượt cán bộ quản lý, nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy; 465 lượt cán bộ quản lý, giảng viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giao lưu tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến; nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế và có những đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức cũng như đề xuất những giải pháp, chính sách cho sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và thế giới.

Nhằm thu hút và phát triển các nhà khoa học trẻ và tài năng, tháng 3/2013, ĐHQGHN đã thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VNU-VSL). Đến nay, VSL đã tham gia hỗ trợ tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược của ĐHQGHN, như: phối hợp với Khoa Quốc tế triển khai Chương trình Thu hút học giả quốc tế; phối hợp với các học giả hình thành và vận hành nhóm “Proof reading” gồm các nhà khoa học có kinh nghiệm công bố quốc tế trong và ngoài nước để hỗ trợ học sinh sinh viên, CBKH và quản lý trẻ để tăng số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. VSL đã tìm kiếm, tiếp cận và liên kết nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản quốc tế. Năm 2016, VSL đã triển khai 03 đợt hỗ trợ cho 42 công bố quốc tế, trong đó có 17 công bố được tổ chức SCImago xếp hạng Q1, 08 công bố được xếp hạng Q2, 16 công bố được xếp hạng Q3-Q4 (nguồn kinh phí lấy từ tài trợ của Quỹ Phát triển ĐHQGHN) và 01 chương sách được xuất bản tại nhà xuất bản nước ngoài. VSL đã hỗ trợ cho 41 nhà khoa học với tổng số 59 công bố quốc tế, trong đó có 22 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1 (chiếm 37.3%), 19 bài báo xếp hạng Q2 (chiếm 32.2%) và 18 bài báo xếp hạng Q3-Q4 (chiếm 30.5%). Năm 2017, VSL đã tổ chức thành công Chương trình Cafe số 15 với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở ĐHQGHN” và đồng tổ chức “Chương trình Vietnam Summer School of Science 2017 - Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 5”. Phối hợp với Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính cho đổi mới, khởi nghiệp và năng lượng tái tạo”. Ngoài ra, VSL đã chủ động đề xuất nhiều dự án hợp tác và là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao KH&CN với các đối tác trong và ngoài nước, tham gia hiệu quả trong việc phát triển Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Advanced Materials and Devices) thuộc Tạp chí Khoa học đạt chuẩn SCOPUS; giới thiệu các nhà khoa học tham gia hỗ trợ chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc…

 Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
Các bài cũ hơn
 • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Khoa Luật
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Y Dược