Sách và học liệu
Home   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Tủ sách Khoa học: Giáo trình Phân tích Thống kê Khai phá Dữ liệu dành cho Sau đại học Công nghệ thông tin
Cổng thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu cuốn Giáo trình Phân tích Thống kê Khai phá Dữ liệu. Ấn phẩm này được sử dụng như tài liệu về chuyên đề Phân tích thống kê và khai phá dữ liệu, hay Khai phá dữ liệu dành cho chương trình đào tạo sau đại học về công nghệ thông tin do tác giả Đỗ Trung Tuấn biên soạn do NXB ĐHQGHN phát hành.

Trước hết, do nhu cầu của chuyên ngành; sau là cung cấp tài liệu cô đọng, trong bối cảnh có rất nhiều tài liệu tiếng nước ngoài về khai phá dữ liệu; và cuối cùng là do việc cập nhật chương trình đào tạo để phù hợp với trình độ của các nước tiên tiến về công nghệ thông tin và truyền thông.

Để có tài liệu cho quá trình đào tạo, ngoài tài liệu bằng tiếng nước ngoài, học viên vẫn cần tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. Các chương trong cuốn sách này nhằm mục đích đó. Tuy nội dung các chương đều tham khảo từ nhiều tài liệu của các cơ sở đào tạo tiên tiến nước ngoài, bản giới thiệu lần đầu này không thể tránh khỏi một số thiếu sót, vẫn cần được chỉnh lí tiếp.

Liên quan đến thuật ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu, do tiến hóa nhanh của công nghệ cơ sở dữ liệu, một số khái niệm mới và chưa thật thông dụng sẽ được Việt hóa, với chú thích tiếng Anh ở cuối trang. Một số khái niệm có trong định nghĩa thường được ghi chú bên cạnh bằng tiếng Anh để tiện đối chiếu.

Các chương được đánh số theo quy định tiện cho xuất bản, theo chữ số Ả Rập. Một số chú thích ngay trong trang là cần thiết, thay vì trích dẫn trong danh sách các tài liệu tham khảo.

Về nội dung, giáo trình gồm có bảy chương, về tổng thể có thể xem mục đích của các chương đầu nhằm giới thiệu về dữ liệu và các phương pháp thống kê xử lí dữ liệu; các chương sau nhằm trình bày các phương pháp khai phá dữ liệu. Các chương đầu liên quan đến (i) dữ liệu; (ii) phương pháp xử lí dữ liệu theo thống kê; và (iii) mô hình phân tích và khai phá dữ liệu. Các chương sau liên

 

 

 NXB - ĐHQGHN
  Print     Send