Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Sáng 9/6/2011, tại Hội trường 10 – 12, Đảng uỷ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV.

Đây là một hoạt động cụ thể của Đảng ủy ĐHQGHN nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 116 – KH/ĐU ngày 11/5/2011 của Ban thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tham dự Hội nghị gồm các đảng viên thuộc các đơn vị của ĐHQGHN tại khu vực Xuân Thủy; Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN cùng Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị của ĐHQGHN đóng trên địa bàn Quận Cầu Giấy.

Đồng chí Hồ Quang Lợi

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV. Đồng chí Hồ Quang Lợi đã thông tin những thành quả nội bật của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng phát triển thủ đô trong 5 năm tới. Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã tạo dấu ấn lịch sử khi được tổ chức cách 15 ngày sau khi tổ chức Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây đồng thời là Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đầu tiên được tổ chức sau khi mở rộng và hợp nhất. Trong thời kỳ Thủ đô và đất nước bước vào thời kỳ mới, Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố Hà Nội càng trở nên có ý nghĩa. Đồng chí Hồ Quang Lợi đã thông tin khái quát các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, có liên hệ đến thực tiễn của Việt Nam và bối cảnh thế giới.

Đồng chí Mai Trọng Nhuận

Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN thông tin về Chương trình hành động của Đảng ủy ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV. Theo đó, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã quán triệt mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy ĐHQGHN tới toàn thể đảng viên và các cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc ĐHQGHN đóng trên địa bàn Cầu Giấy. Đồng chí Mai Trọng Nhuận đồng thời thông tin tới toàn thể đại biểu tham dự hội nghị quán triệt các nội dung đổi mới ở ĐHQGHN.

Hội nghị là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phổ biến, quán triệt và đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đi vào đời sống, thấm nhuần trong tư tưởng của đội ngũ trí thức hoạt động trong môi trường ĐHQGHN.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   |