Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
7 tập thể và 18 cá nhân thuộc ĐHQGHN được tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày 3/8/2005, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 835/2005/QĐ/CTN về việc tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 7 tập thể và 18 cá nhân thuộc ĐHQGHN đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể như sau:

Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. Ông Nguyễn Quang Mỹ, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Khối THPT chuyên Vật lý, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

2. Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

3. Ông Đoàn Thiện Thuật, Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ;

2. Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ;

3. Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

4. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị;

5. Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

6. Ông Trần Văn Bách, Chuyên viên chính, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ;

7. Ông Nguyễn Hữu Công, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học.

8. Ông Ngô Doãn Đãi, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN;

9. Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

10. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

11. Ông Lê Ngọc Khuê, Chuyên viên chính, Phòng Chính trị - Công tác HSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ;

12. Ông Mai Trọng Nhuận, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc ĐHQGHN;

13. Ông Phạm Trọng Quát, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc ĐHQGHN;

14. Ông Nguyễn Minh Thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

15. Ông Trần Quốc Thụy, Tổ trưởng Tổ tự nhiên, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ;

16. Ông Nguyễn Văn Hàm, Phó giáo sư, Chủ nhiệm Bộ môn Lưu trữ học, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

17. Ông Lê Văn Hoạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

18. Ông Văn Ngọc Hướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

19. Bà Lý Thị Túc, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

20. Ông Ngô Duy Cường, Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

21. Ông Nguyễn Thuỷ Thanh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 B.T - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :