Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo mới trong ĐHQGHN
Đây là chủ đề của phiên họp thứ 10 giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN được tổ chức vào ngày 23/4/2014 tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Tham dự phiên họp có các Phó Giám đốc ĐHQGHN: GS.TS Nguyễn Hữu Đức và PGS.TS Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận; các ủy viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên của ĐHQGHN.
Các đại biểu đã nghe và thảo luận xung quanh các tham luận và báo cáo: báo cáo đề dẫn về Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) các chương trình đào tạo mới trong ĐHQGHN (TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Phó Viện trưởng Viện Đảm ĐBCL giáo dục, ĐHQGHN trình bày); báo cáo “Tổng kết các chương trình đào tạo thí điểm ở ĐHQGHN” (GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN trình bày); tham luận “ĐBCL các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực – thách thức và giải pháp” (TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, ĐHQGHN trình bày); tham luận “Vai trò của các đơn vị liên quan trong việc ĐBCL chương trình đào tạo mở mới ở Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN” (PGS.TS Ngô Minh Thủy – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN trình bày).
Kết luận phiên họp, GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết: Chương trình đào tạo mới là chương trình lần đầu tiên được tổ chức đào tạo tại ĐHQGHN và các đơn vị liên quan và chưa quá 2 khóa sinh viên tốt nghiệp. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo mới có ý nghĩa rất lớn: vừa đáp ứng yêu cầu nhân lực thay đổi nhanh chóng của xã hội, bổ sung kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho xã hội, vừa hỗ trợ sự phát triển NCKH trong ĐHQGHN; góp phần đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước; thu hút các nguồn lực; thu hút sự quan tâm của xã hội; thúc đẩy đổi mới giáo dục, tư duy của các nhà quản lý giáo dục; góp phần đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị, tạo nên thực thể thống nhất hữu cơ của ĐHQGHN; góp phần đưa giáo dục Việt Nam phát triển.
Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN đề cập 6 giá trị cốt lõi là tiền đề để triển khai phát triển chương trình đào tạo mới đó là: sáng tạo, tiên phong, chất lượng cao, tích hợp liên ngành, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững.
Ảnh từ trái sang: Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - PGS.TS Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐHKH Tự nhiên PGS.TS Nguyễn Văn Nội, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế PGS.TS Trần Anh Tài

 

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
PGS.TS Nguyễn Văn Kim

 

 

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

 

 

Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD
TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

 

 

Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc ĐBCL các chương trình đào tạo mới vẫn còn gặp các khó khăn, vướng mắc như: các điều kiện ĐBCL chưa thật đầy đủ như thiếu đội ngũ giảng viên đáp ứng theo yêu cầu, thiếu hệ thống bài giảng, tài liệu; các đề tài, dự án nghiên cứu hỗ trợ đào tạo cho người dạy còn ít; xã hội chưa có nhiều thông tin về các ngành/chuyên ngành mới và vẫn còn băn khoăn trong quá trình lựa chọn do có lo ngại vấn đề việc làm sau này; các chương trình đào tạo thí điểm chưa được chấp nhận đưa vào danh mục các chương trình đào tạo của nhà nước nên khó tuyển sinh.
GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, mục tiêu của ĐBCL chương trình đào tạo mới là nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình đào tạo, góp phần đưa các chương tình đào tạo thí điểm vào danh mục các chương trình đào tạo của nhà nước; góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu và sự phát triển bền vững của các đơn vị liên quan.
Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, cách tiếp cận ĐBCL các chương trình đào tạo mới là ĐBCL từ đầu đến cuối (từ khi xây dựng đề án mở ngành đào tạo, phát triển các điều kiện ĐBCL, quy trình tổ chức đào tạo, rút kinh nghiệm cho đến tổ chức đào tạo đại trà và đưa vào danh mục nhà nước); từ đầu vào đến đầu ra phải theo quy trình nghiêm ngặt, có tính đến việc hài hòa các lợi ích của các bên liên quan. Với cách tiếp cận này thì mô hình đào tạo phải hướng tới cải tiến và nâng cao chất lượng đầu ra.
Có 6 yếu tố quyết định ĐBCL chương trình đào tạo: Giảng viên với phương pháp giảng dạy và nghiên cứu, đội ngũ cán bộ quản lý và cách thức quản lý để thực hiện đến cùng triết lý, mục tiêu chuẩn đầu ra và các điều kiện ĐBCL đã nêu trong đề án; Chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu xã hội; Hệ thống học liệu và cách thức sử dụng, quản lý hệ thống học liệu; Hoạt động NCKH gắn với hỗ trợ, phát triển đào tạo; Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hợp tác của các bên liên quan trong và ngoài đơn vị; Kiểm định và triển khai các hoạt động hậu kiểm định để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng. Riêng đối với các chương trình đào tạo liên ngành cần chú ý đảm bảo tính liên ngành cho giảng viên, cho cán bộ và người học.
Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN sẽ tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN về các chính sách phù hợp để phát triển các ngành/chuyên ngành thí điểm mới, góp phần thể hiện vai trò đầu tầu, tiên phong của ĐHQGHN.

 


 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   |