Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
(Bắc Kạn 3/7/2014) Hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Khoa học & Công nghệ, ĐHQGHN và Ủy ban ND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Hội nghị sẽ giới thiệu Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2013 – 2018 (Gọi tắt là Chương trình Tây Bắc) về mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm của Chương trình; Trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ, phối hợp tổ chức triển khai, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu của Chương trình phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp phát triển bền vững ở các địa phương.
Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Thứ Năm, ngày 03/07/2014 (Từ 14h00 đến 17h00)
Địa điểm: Hội trường lớn - Trụ sở các ban Đảng, Tỉnh Ủy Bắc Kạn
Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn.
Thành phần tham dự Hội thảo
- Đại điện lãnh đạo Bộ KH&CN, các Vụ có liên quan;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Đại diện một số bộ, ngành, doanh nghiệp;
- Đại diện lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc và một số Sở;
- UBND tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc;
- Các Chủ nhiệm đề tài đã ký 2013 (5 đề tài)
- Đại diện các cơ quan KH&CN ở Hà Nội và trong vùng Tây Bắc.

 BT - Văn phòng Chương trình Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   |