Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN tuyển viên chức ngạch giảng viên
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 04 viên chức ngạch giảng viên các chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên đăng ký dự tuyển:

* Điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn:

Người đăng ký dự tuyển cần đạt một trong các yêu cầu sau về mặt chuyên môn:

- Có học vị Tiến sĩ (TS) chuyên ngành phù hợp và không quá 50 tuổi, hoặc không quá 55 tuổi nếu có chức danh Phó giáo sư (PGS), hoặc không quá 60 tuổi nếu có chức danh Giáo sư (GS).

- Có học vị Thạc sĩ (ThS) chuyên ngành phù hợp của ĐHQGHN và đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo ThS đạt từ 8,0 trở lên; điểm môn Ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở lên hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN;

+ Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích NCKH (bài báo khoa học) đạt từ 8,5 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 7,0 điểm ở lần thi thứ nhất;

+ Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu đã được công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

+ Luận văn tốt nghiệp đạt từ 9,5 điểm trở lên;

+ Không quá 33 tuổi.

- Có học vị ThS chuyên ngành phù hợp của các cơ sở đào tạo không thuộc ĐHQGHN và đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo ThS đạt từ 9,0 trở lên; điểm môn Ngoại ngữ của toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ Ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN;

+ Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích NCKH (bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 8,0 điểm ở lần thi thứ nhất;

+ Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu đã được công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế;

+ Luận văn tốt nghiệp đạt 10 điểm;

+ Không quá 33 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành phù hợp tại ĐHQGHN và đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN;

+ Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức nghiệp vụ, khoá luận/ thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích NCKH (giải thưởng NCKH sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 điểm trở lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại;

+ Đạt giải thưởng NCKH sinh viên từ cấp trường, khoa trực thuộc trở lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt 10 điểm;

+ Không quá 28 tuổi.

* Tiêu chuẩn đặc thù nghề nghiệp:

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu đặc thù nghề nghiệp: sức khoẻ, ngoại hình, kỹ năng, phương pháp sư phạm…

2. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn xin dự tuyển.

2. Bản sao Giấy khai sinh.

3. Sơ yếu lý lịch.

4. Bản sao văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ phù hợp (có công chứng), bài báo khoa học.

5. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại.

6. 02 ảnh cỡ 4x6

3. Nhận hồ sơ tại:

Phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN, Tầng 1, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04)7548522

4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 20-5-2007.

 Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQG Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :