Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
GS.VS Đào Trọng Thi đắc cử đại biểu Quốc hội
Ngày 29/5/22007, Hội đồng bầu cử Quốc hội khóa XII đã công bố kết quả với 493 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội, thiếu 7 đại biểu so với quy định tối đa là 500 đại biểu.

 

 

 

GS.VS Đào Trọng Thi trúng cử với số phiếu hợp lệ là 75,74% cao nhất trong số 3 người trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Đống Đa và quận Thanh Xuân. Hai đại biểu trúng cử còn lại là Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,82% và Bà Đặng Huyền Thái đạt tỷ lệ 60,83% số phiếu hợp lệ.

GS. Nguyễn Lân Dũng - Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học ĐHQGHN đắc cử với 90,64% số phiếu hợp lệ. GS. Nguyễn Lân Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Krông Bông, Krông Pắk, Lắk, M’ Drắk, Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc.

Tại kỳ bầu cử này tổng số cử tri đi bầu cử là 56.252.543 người (đạt 99,64%). Có 450.099 phiếu bầu không hợp lệ (0,80%)

Có 153 người do Trung ương giới thiệu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu trúng cử do địa phương giới thiệu là 340 người. Đại biểu QH cao tuổi nhất: 80 tuổi, đại biểu QH ít tuổi nhất: 24 tuổi.  

Số đại biểu lần đầu tham gia QH là 345 người. Có 164 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm 33,27%), 309 đại biểu có trình độ đại học (62,68%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 87 người; Phụ nữ: 127 người; Ngoài đảng 43 người; Trẻ tuổi: 68 người; Tự ứng cử: 1 người và tái cử 138 người. 

Hầu hết các lãnh đạo cấp cao đều trúng cử với số phiếu rất cao. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đạt 91,35% số phiếu hợp lệ; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: đạt tỷ lệ 89,68% số phiếu hợp lệ; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đạt tỷ lệ 99,07% số phiếu hợp lệ; Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 88,12% số phiếu hợp lệ.

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 1.964 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 21 

- Số người ứng cử: 37 

- Tổng số cử tri của địa phương: 2.428.958 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 2.424.491 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.395.207 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 29.284 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 21

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 12 của thành phố Hà Nội:

1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 88,12% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đức Nhanh đạt tỷ lệ 67,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 64,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ngô Thị Doãn Thanh đạt tỷ lệ 81,71% số phiếu hợp lệ

5) Ông Ngô Anh Dũng đạt tỷ lệ 73,31% số phiếu hợp lệ

6) Ông Nguyễn Viết Thịnh đạt tỷ lệ 71,82% số phiếu hợp lệ

7) Ông Đào Trọng Thi đạt tỷ lệ 75,74% số phiếu hợp lệ

8) Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,82% số phiếu hợp lệ

9) Bà Đặng Huyền Thái đạt tỷ lệ 60,83% số phiếu hợp lệ

10) Bà Nguyễn Minh Hà đạt tỷ lệ 68,98% số phiếu hợp lệ

11) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 63,50% số phiếu hợp lệ

12) Ông Vũ Hồng Anh đạt tỷ lệ 57,52% số phiếu hợp lệ

13) Ông Nguyễn Tiến Dĩnh đạt tỷ lệ 72,38% số phiếu hợp lệ

14) Ông Đặng Văn Khanh đạt tỷ lệ 71,49% số phiếu hợp lệ

15) Ông Nguyễn Ngọc Đào đạt tỷ lệ 54,49% số phiếu hợp lệ

16) Ông Trần Văn Long (Hòa thượng Thích Thanh Tứ) đạt tỷ lệ 76,77% số phiếu hợp lệ

17) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 68,17% số phiếu hợp lệ

18) Bà Nguyễn Thị Hoa đạt tỷ lệ 51,19% số phiếu hợp lệ

19) Ông Đỗ Căn đạt tỷ lệ 78,05% số phiếu hợp lệ

20) Bà Phạm Thị Loan đạt tỷ lệ 66,27% số phiếu hợp lệ

21) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 60,34% số phiếu hợp lệ  

 Tùng Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :