Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Việt Nam
Được tổ chức trong 2 ngày (24 và 25/11/2007) tại ĐHQGHN, “Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Việt Nam” là một trong bốn hoạt động của “Festival Sáng tạo toàn quốc lần thứ II”.

Diễn đàn là nơi tập hợp các ý kiến rộng rãi của thanh niên nói chung và trí thức trẻ nói riêng đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách Nhà nước, Báo cáo chính trị TW Đoàn và xây dựng tầm nhìn chiến lược để Đoàn thanh niên thật sự làm tốt chức năng của mình, đồng thời xây dựng mạng lưới và diễn đàn tri thức trẻ trong toàn quốc, tác động đến xã hội, huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi chương trình hành động đó…

Diễn đàn đã thu hút gần 600 nhà khoa học trẻ là các thạc sĩ, tiến sĩ dưới 40 tuổi, tiêu biểu trên các lĩnh vực đăng ký tham gia. 3 chủ đề được lựa chọn trong “Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2007” là: Vai trò của thanh niên và Cải cách hành chính; Hỗ trợ thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp; Đào tạo và hỗ trợ lãnh đạo và tài năng trẻ.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN
phát biểu chào mừng

Diễn đàn đã được khai mạc vào chiều 24/11/2007. Sau đó chia làm 6 tổ, tập trung thảo luận cho cả 3 chủ đề trên. Nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến như: Thanh niên tham gia vào quá trình cải cách hành chính như thế nào? Và có đóng góp gì vào chính sách và thể chế của nhà nước? TW Đoàn cần tự cải cách chính mình không? Trong cải cách hành chính, các mô hình tự chủ về tài chính như thế nào? Vấn đề lao động và việc làm, tham gia phát triển - kinh tế xã hội nông thôn của thanh niên, vấn đề hỗ trợ thông tin, kiến thức, tư vấn… như thế nào cho thanh niên để có thể hội nhập, phát triển thành công? Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ thanh niên nông thôn ra sao? Thanh niên nông thôn với hội nhập, phát triển bền vững đất nước, giảm chênh lệch, thực hiện công bằng xã hội giữa khu vực thành thị và nông thôn. Vấn đề đào tạo và hỗ trợ lãnh đạo và tài năng trẻ phải thực hiện trên 3 lĩnh vực: lao động chính trị - xã hội; tài năng trẻ khoa học và công nghệ; doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.

Trên cơ sở một số bài viết của các nhà khoa học trẻ trình bày tại diễn đàn và các ý kiến đại biểu đóng góp, nhiều đề xuất về giải pháp và chính sách cụ thể đã được đưa ra và thu hút được sự quan tâm đặc biệt như: Trong chủ đề hỗ trợ thanh niên nông thôn có đề xuất: Thúc đẩy đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, Đoàn cần xây dựng mô hình tín chấp, để thanh niên nông thôn tiếp cận với tín dụng, kiến thức tạo việc làm tại chỗ; Cần có sự đánh giá lại năng lực cán bộ đoàn khi tham gia vào quá trình hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp; Xây dựng các chương trình hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp trên cơ sở mô hình mới: Việc làm tại chỗ, di dân và chuyển đổi nghề nghiệp… Đề xuất trong cải cách hành chính: Gương mẫu trong việc thực hiện văn hóa công sở (như thái độ, việc làm); Tăng cường truyền thông thay đổi cách nhìn nhận về thanh niên và vai trò của thanh niên trong mọi lĩnh vực; Xây dựng hình mẫu công chức trẻ văn hóa và năng động… Về đào tạo và hỗ trợ lãnh đạo tài năng trẻ có một số kiến nghị như: Tạo môi trường trọng dụng nhân tài (như marketing ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp sử dụng SV, tài trợ cho đào tạo tài năng trẻ); Xây dựng các quỹ hỗ trợ người tài…

“Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Việt Nam” được đánh giá là hoạt động nổi bật nhất của “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ II”.

 Linh Dương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan