Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo kế hoạch và mời viết bài tham gia hội thảo khoa học
Tên hội thảo: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nội dung cần tập trung làm rõ:

- Những vấn đề về khái niệm, đặc điểm, bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN;

- Những vấn đề về đường lối, chủ trương của Đảng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam;

- Những vấn đề về sự chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam;

- Thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm;

- Phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Đối tượng thao gia Hội thảo: Các nhà khoa học, các nhà giáo trong các Học viện, các Viện, các trường Đại học.

Địa điểm tổ chức hội thảo: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến vào ngày 20 tháng 5 năm 2008

Thể thức viết bài: Bài viết khoảng 8-10 trang giấy khổ A4; Lề trên: 3.0cm, lề dưới: 3.0cm, lề trái: 3.0cm, lề phải: 2.0cm; Font chữ: VnTime hoặc Times New Roman; Cỡ chữ: 14; Dãn dòng: 1,5lines.

Thời gian nộp bài: từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5 năm 2008.

Nơi nhận bài: Gửi file theo địa chỉ email: nhatpc@vnu.edu.vn; Hoặc gửi bản đánh máy (kèm theo đĩa mềm, hoặc qua thể nhớ USB) về: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Tầng 1, nhà G7, số 144 Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04.7548553 (TS. Phạm Công Nhất).

Lưu ý: Tác giả ghi rõ họ tên, học hàm học vị, địa chỉ, số điện thoại cơ quan hoặc cá nhân vào trong bài viết để Ban Tổ chức Hội thảo tiện liên hệ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Ban Tổ chức hội thảo - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   |