Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin tổ chức, nhân sự
Trong thời gian từ 12/1/2009 đến 19/2/2009 Giám đốc ĐHQGHN đã các ký quyết định về điều chuyển, bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt của một số Ban, đơn vị trực thuộc sau:

- Ngày 19/2/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 803/TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Luật của PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế và TS. Nguyễn Thị Quế Anh đến khi có quyết định mới đồng thời đề nghị Khoa Luật tích cực chuẩn bị nhân sự bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2008 - 2013.

- Ngày 17/2/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 797/QĐ-TCCB thu nhận và bổ nhiệm ông Trần Mạnh Liểu, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng giữ chức Trưởng Ban Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà nội kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2009.

- Ngày 17/2/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 750/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, PGS.TS. Đinh Xuân Lý thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị để giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN kể từ ngày 23/02/2009.

- Ngày 3/2/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 571/QĐ-TCCB bổ nhiệm bà Phạm Thị Trâm, tiến sĩ, chuyên viên, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN, kiêm giữ chức Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN

Trước đó, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 570/QĐ-TCCB về việc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Bá Thành thôi giữ chức Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN để làm công tác chuyên môn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Ngày 16/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 260/QĐ-TCCB bổ nhiệm lại TSKH. Nguyễn Trọng Do giữ chức Chủ nhiệm Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2009-2014.

- Ngày 12/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 131/QĐ-TCCB điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Quý, thạc sĩ, chuyên viên, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Công nghệ, giữ chức Giám đốc Nhà in ĐHQGHN.

Trước đó, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 130/QĐ-TCCB chấp nhận đơn từ chức Giám đốc Nhà in ĐHQGHN của bà Phùng Thị Hạnh Trang đồng thời giao Giám đốc Nhà in ĐHQGHN bố trí công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của bà Phùng Thị Hạnh Trang.

 VIMASSCOM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |