Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHXH&NV triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý
Hội nghị được tổ chức ngày 15/4/2009 thành phần là cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nhân sự hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014 và 2014 - 2019.

Hội nghị nhằm thực hiện chủ trương về công tác quy hoạch cán bộ (CTQHCB) và hướng dẫn của Đảng uỷ ĐHQGHN về việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Gia Lâm đã trình bày các tiêu chuẩn cụ thể cho vị trí Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng. Quy hoạch vào chức vụ Hiệu trưởng, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung dành cho cán bộ quản lý, ứng viên phải có học vị tiến sĩ, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức, quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, sử dụng tốt ít nhất một ngoại ngữ thông dụng.

Quy hoạch vào chức vụ Phó Hiệu trưởng, ngoài các tiêu chuẩn chung, ứng viên phải có học vị tiến sĩ, đã tham gia công tác quản lý từ cấp bộ môn trở lên, sử dụng tốt một ngoại ngữ thông dụng. Về độ tuổi, tuổi để bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Các đại biểu đã thảo luận và tiến hành lấy phiếu giới thiệu. Theo quy định, một cán bộ có thể quy hoạch vào nhiều chức vụ và một chức vụ có thể quy hoạch từ 1 đến 3 người.

Tiếp sau đó, Hội nghị liên tịch cấp trường sẽ thảo luận, nhận xét, đánh giá cán bộ, và bỏ phiếu quyết định danh sách các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng quy hoạch, bổ nhiệm; danh sách các chức vụ thuộc thẩm quyền ĐHQGHN quy hoạch, bổ nhiệm.

Hiện nay, CTQHCB được coi là hoạt động cần thiết để tạo nguồn cán bộ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ một cách chủ động, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường. Quy hoạch cán bộ quản lý dựa trên sở sở chiến lược phát triển, chức năng, nhiệm vụ của trường, đơn vị; thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có; cơ cấu tổ chức hiện có cũng như dự báo cơ cấu tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, từ 10/3 đến 31/3/2009, các đơn vị đã tiến hành họp, lấy phiếu giới thiệu các chức danh quy hoạch. Nhà trường đã phố biến rộng rãi đến các cán bộ viên chức kế hoạch triển khai CTQHCB, nêu rõ mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc quy hoạch; đối tượng, phạm vi quy hoạch; tiêu chuẩn cho mỗi chức danh quy hoạch cho đến quy trình và thời gian thực hiện. Danh sách cán bộ quy hoạch cấp đơn vị gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm khoa/bộ môn trực thuộc, Chủ nhiệm bộ môn/tổ chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, Phó, Trưởng phòng/ban.

 Duy Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |