Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Trong những ngày của đầu tháng 7/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký một số quyết định về tổ chức bộ máy trường ĐH Giáo dục và điều động, luân chuyển cán bộ.

Theo đó, TS. Vũ Đình Giáp thôi giữ chức Chánh Văn phòng ĐHQGHN để giữ chức Phó Hiệu trường Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN - Quyết định số 2305/QĐ-TCCB, ngày 30/6/2009.

Ông Phạm Tất Thắng thôi giữ chức Phó Trưởng ban Chính trị & Công tác HSSV để giữ chức Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN. Giao ông Phạm Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng, làm Quyền Chánh Văn phòng đến khi có quyết định mới - Quyết định số 2366/QĐ-TCCB, ngày 03/7/2009.

Ngày 6/7/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết thành lập các Khoa thuộc trường ĐH Giáo dục: Quyết định số 2408/QĐ-TCCB thành lập Khoa Sư phạm, số 2409/QĐ-TCCB thành lập Khoa Quản lý Giáo dục, số 2410/QĐ-TCCB thành lập Thành lập Khoa Các Khoa học Giáo dục.

>>> Tin bài liên quan:

 

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   |