Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Năm học 2009 - 2010: Trường ĐHKT phấn đấu đạt thêm nhiều thành công mới
Ngày 9/9/2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ ký giao nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 cho các đơn vị trực thuộc nhà trường

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Vũ Đức Minh - Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch các đơn vị trực thuộc Trường ĐHKT.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã phát biểu thống nhất nhận thức về công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, "coi công tác kế hoạch như pháp lệnh". Hiệu trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2009 - 2010 như sau:

Về công tác đào tạo, nhà trường tập trung đầu tư triển khai các chương trình chất lượng quốc tế, chất lượng cao, Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh (TCNH-TA). Thực hiện chuyển đổi đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh thành chương trình chất lượng cao; Áp dụng một số yếu tố tích cực của CDIO trong đào tạo đặc biệt tập trung chương trình CLC ngành Kinh tế Đối ngoại, ngành TCNH-TA; Áp dụng các yếu tố tích cực trong đào tạo tín chỉ theo định hướng của ĐHQGHN.

Thứ hai, về nghiên cứu khoa học: Trường ĐHKT tập trung đầu tư thực hiện 2 chương trình trọng điểm (nghiên cứu lượng giá tác động của tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế và Báo cáo kinh tế thường niên); Tăng cường các bài báo, các ấn phẩm quốc tế; Gắn đề tài nghiên cứu với học viên và nghiên cứu sinh.

Thứ ba, về hợp tác phát triển: Nhà trường tập trung khai thác hợp tác với các đối tác đã ký; Triển khai tìm kiếm được dự án quốc tế.

Thứ tư, về cơ sở vật chất - hành chính: Áp dụng triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO; Xây dựng văn hoá tổ chức tại ĐHKT.

Thứ năm, về công tác tạp chí - website: Xây dựng cổng thông tin điện tử của Trường ĐHKT; Tập trung xuất bản tạp chí tiếng Anh với những bài có chất lượng.

Thứ sáu, về công tác kế hoạch, tài chính: Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch (lập, triển khai, giám sát thực hiện); Tăng hiệu quả trong công tác sử dụng nguồn lực tài chính, tăng thu nhập cho cán bộ - giảng viên.

Thứ bảy, về công tác tổ chức cán bộ: Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên; Tập trung hoàn thành và áp dụng đề án phát triển nguồn nhân lực.

Thứ tám, về công tác thanh tra: Nâng cao kỷ cương dạy và học.

Thứ chín, công tác kiểm định: Tập trung thực hiện tốt báo cáo đánh giá giữa kỳ; Dứt điểm kiểm định chương trình chất lượng cao. Các chương trình khác của trường được áp dụng ở các mức độ khác nhau…

Thứ mười, về công tác đoàn thể: Xây dựng văn hóa cộng đồng; Tăng cường tổ chức các sinh hoạt tập thể.

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã phân công, các đơn vị trực thuộc Nhà trường sẽ chi tiết hoá các nội dung kế hoạch để thực hiện. Để công tác thực hiện kế hoạch đạt được hiệu quả cao, năm học 2009 - 2010 Trường ĐHKT sẽ nâng cao công tác kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm và có chế độ động viên khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ. Lấy tiến độ, chất lượng sản phẩm hoàn thành làm cơ sở các tiêu chí đánh giá, bình bầu, thi đua khen thưởng trong năm học.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký biên bản giao nhiệm vụ năm học cho 5 khoa và 3 trung tâm trực thuộc, gồm: Khoa Kinh tế Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế Phát triển, Khoa Kinh tế Chính trị, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Theo đánh giá của PGS.TS Vũ Đức Minh - Trưởng ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN, Trường ĐHKT là một trong những đơn vị tiên phong, điển hình trong công tác kế hoạch của ĐHQGHN, có sự chuyên nghiệp hóa trong công tác lập kế hoạch. Đây sẽ là tiền đề để nhà trường từng bước thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

 Lưu Mai - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   |