Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nghiên cứu khoa học phải mang dấu ấn riêng
Hội nghị cán bộ công chức Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị diễn ra ngày 24/10 với sự tham gia của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo một số ban chức năng của ĐHQGHN cùng ban lãnh đạo và các cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, PGS.TS Trần Kim Đỉnh – Phó giám đốc Trung tâm đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 – 2010, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học; mở rộng chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động; củng cố, tăng cường các nguồn lực, xây dựng khối đại đoàn kết và phát huy dân chủ, mở rộng liên thông liên kết.

Bên cạnh việc mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, Trung tâm luôn xác định cần phải nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng số lượng bài báo, tạp chí và sách chuyên khảo của Trung tâm. Đồng thời chú trọng tích hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học.

Bên cạnh đó, các cán bộ viên chức trong trung tâm phải xây dựng được văn hóa của Trung tâm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể cán bộ, viên chức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là trong việc thực hiện tích cực đào đạo liên thông liên kết; đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

PGS.TS Phạm Trọng Quát

PGS.TS Phạm Trọng Quát cũng nhấn mạnh, vai trò của Trung tâm phải phát huy tối đa năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đặc biệt là trong năm 2010 có nhiều sự kiện trọng đại như tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Hơn nữa, cần phải phát triển tinh thần cộng đồng trong toàn Trung tâm; Tiếp tục đẩy mạnh liên thông, liên kết để phát huy nguồn lực chung của ĐHQGHN; Nghiên cứu khoa học phải mang tính lý luận, thực tiễn cao và mang đậm dấu ấn của Trung tâm; Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác hành chính, chuẩn hóa, quy trình hóa và ISO hóa quy trình quản lý.

PGS.TS Phạm Trọng Quát cho rằng, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện các nhiệm vụ chung của ĐHQGHN trong đào tạo và nghiên cứu khoa học là nâng cao chất lượng đào tạo, và từng bước đạt trình độ quốc tế.

 Đức Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |