Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học
Ngày 10/1/2012, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị, ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo khoa học “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”.

Mục đích của Hội thảo làm sáng tỏ quan điểm phát triển của Đảng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, cũng như góp phần đưa tư tưởng đó vào cuộc sống.
Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong và ngoài ĐHQGHN.
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo, đồng thời cho rằng chủ đề của Hội thảo rất có ý nghĩa đối với bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc khẳng định, phát triển thì phải tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh và đi tắt cũng tiềm ẩn hệ lụy như: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên; phân hóa giàu nghèo, tăng xung đột xã hội. Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta phải chú trọng hơn đến chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, trong đó phải coi văn hóa xã hội như một mục tiêu quan trọng.
GS.TSKH Vũ Minh Giang đặc biệt nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế phải dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học.
Còn theo GS.TS Vũ Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị, vấn đề trọng yếu là phải coi hội nhập quốc tế là điều kiện, nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế và vấn đề giải quyết tiếp theo là phân tích các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 
 
           
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :