Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Báo cáo Thường niên kinh tế Việt Nam 2012: Từ bình ổn kinh tế vĩ mô đến tái cấu trúc nền kinh tế
Ngày 6/3/2012, ĐHQGHN đã thông qua đề cương Báo cáo Thường niên kinh tế Việt Nam 2012 do TS. Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN làm chủ nhiệm.

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN chủ trì Hội đồng thẩm định đề cương Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012. 
Hội đồng có sự tham gia phản biện của các chuyên gia: TS. Đinh Quang Ty - Hội đồng Lý luận T.Ư, TS. Nguyễn Đình Cung - Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế T.Ư, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh - Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
Hội đồng đã nghe TS. Nguyễn Đức Thành trình bày các nội dung chính của Báo cáo Kinh tế Thường niên 2012 với chủ đề “Từ bình ổn kinh tế vĩ mô đến tái cấu trúc nền kinh tế”. Báo cáo tập trung xây dựng, góp ý và phản biện một cách có hệ thống về 3 chương trình tái cơ cấu của Nhà nước, đồng thời đưa ra một lộ trình chính sách trung hạn nhằm bình ổn vĩ mô và nâng cao hiệu quả nền kinh tế một cách bền vững. 
Sau khi nghe các ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng, GS.TSKH Vũ Minh Giang phát biểu:
Việc xây dựng các báo cáo thường niên về các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội là một chủ trương lớn của ĐHQGHN nhằm phát huy ảnh hưởng học thuật cũng như thúc đẩy sự tham gia sâu rộng của ĐHQGHN trong lĩnh vực hoạch định chính sách. Báo cáo Thường niên Kinh tế là một đề án nhằm hiện thực hóa chủ trương này và được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của Trường ĐH Kinh tế và ĐHQGHN. Về cơ bản, Hội đồng đồng tình với cấu trúc và mục tiêu của Báo cáo Thường niên Kinh tế 2012 mà nhóm tác giả xây dựng.
Tuy nhiên, GS. Vũ Minh Giang lưu ý, nhóm tác giả cần có tầm nhìn học thuật cao để xác định rõ mục tiêu dài hạn trong 5 năm mà chuỗi các Báo cáo này hướng tới. Các ý kiến phân tích, nhận xét và khuyến nghị cần khách quan, tinh cốt, đặc sắc để tạo nên chất lượng của sản phẩm. Chuỗi những báo cáo kinh tế thường niên theo thời gian phải ngày càng khẳng định được vị trí và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống học thuật, đời sống xã hội cũng như riêng đối với giới hoạch định chính sách. 
Đề cương Báo cáo đã được Hội đồng thẩm định ĐHQGHN thông qua với điểm số đạt loại A.

 Thanh Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :