Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
12 ĐỀ TÀI ĐƯỢC NGHIỆM THU TRONG THÁNG 7/2009

Trong tháng 7 năm 2009, có 12 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1.               Đề tài “Thành ngữ gốc Hán trong tiếng Nhật”, mã số QX.07.27. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Thu , Khoa Việt Nam học và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

2.               Đề tài “Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, mã số QX.06.22. Chủ trì: ThS. Hoàng Văn Quynh, Phòng Nghiên cứu khoa học và Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

3.               Đề tài “Sự hiện đại hóa ngôn ngữ phê bình văn học, nghệ thuật trên báo viết (1968 – 2006)”, mã số QX.05.16. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

4.               Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mống mắt trong xác thực sinh trắc học”, mã số QC.08.04. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Hóa, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

5.               Đề tài “Giám sát công trình dùng phân tích rung trên các cảm biến gia tốc ba chiều”, mã số QC.08.13. Chủ trì: ThS. Trần Đức Tân, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

6.               Đề tài “Xây dựng ý thức tự giác giáo dục cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay”, mã số QTCT.08.06. Chủ trì: TS. Đoàn Thị Minh Oanh, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị. Xếp loại: Khá.

7.               Đề tài “Xây dựng nguồn lực trí thức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, mã số QTCT.08.05. Chủ trì: ThS. Trần Thanh Giang, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị. Xếp loại: Tốt.

8.               Đề tài “Vấn đề đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”, mã số QTCT.08.08. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị. Xếp loại: Đạt.

9.               Đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo ở Việt Nam”, mã số QTCT.08.07. Chủ trì: ThS. Lê Thị Hồng Điệp, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị. Xếp loại: Khá.

10.           Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng phục vụ phát điện và cấp nước chống hạn hạ du”, mã số QG.07.20. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11.           Đề tài đặc biệt “Đại số máy tính: ứng dụng trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số”, mã số QG.07.01. Chủ trì: TS. Phó Đức Tài, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12.           Đề tài trọng điểm “Điều tra tập đoàn cây phủ xanh đất trồng trên núi đá vôi nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững núi đá vôi ở Việt Nam”, mã số QGTĐ.07.01. Chủ trì: GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.


 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :