Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước do GS.TSKH Phan Tống Sơn chủ trì
Ngày 10/12/2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài độc lập mã số ĐTĐL 2005/05 "Nghiên cứu qui trình tách chiết ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc bộ" do GS.TSKH. Phan Tống Sơn chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 2837/BKHCN ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm 9 thành viên do GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, Trường Đại học Dược làm Chủ tịch.

Sau 2 năm thực hiện (2005 – 2007), đề tài đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Đề tài đã xây dựng được qui trình chiết tách tiên tiến và ổn định để phân lập hoạt chất ent-kauran ditecpenoit từ lá cây khổ sâm Bắc bộ, qui trình này đã được triển khai ổn định ở qui mô 10 – 25kg lá khô của cây khổ sâm Bắc bộ (1 mẻ) để thu nhận lượng lớn hoạt chất cho các thử nghiệm sinh học in vitro và trên động vật thực nghiệm.

- Về độc tính cấp, hoạt chất ent-kauran ditecpenoit từ lá cây khổ sâm Bắc bộ theo đường uống gấp 500 lần liều dùng dự kiến cho người, không có chuột nào chết nên không xác định được LD50; về độc tính bán trường diễn, hoạt chất này với liều gấp 3 lần liều dùng dự kiến cho người uống liên tục trong 4 tuần, tình trạng chung: chức phận gan, thận, tạo huyết không bị ảnh hưởng.

- Kết quả thử tác dụng chống ung thư trên động vật thực nghiệm cho thấy hoạt chất ent-kauran ditecpenoit từ lá cây khổ sâm Bắc bộ với liều 10mg/kg và 20mg/kg thể trọng chuột nhắt có tác dụng hạn chế sự phát triển ung thư thực nghiệm Sarcoma 180 in vivo và nếu uống trước 1 tháng thì có tác dụng dự phòng ung thư.

- Hoạt chất ent-kauran ditecpenoit từ lá cây khổ sâm Bắc bộ có các tác dụng rõ rệt giảm đau, chống viêm cấp, chống viêm mạn tính và bảo vệ dạ dày, hoạt chất này có thể được nghêin cứu sử dụng cho các trường hợp viêm cấp tính như viêm cơ, viêm dạ dày, viêm xuất tiết và viêm mạn như viêm xương khớp.

Các kết quả nêu trên đều là mới và có ý nghĩa khoa học - công nghệ, tạo cơ sở để phát triển dược phẩm, tạo ra các thuốc chống viêm, giảm đau, bảo vệ dạ dày, hỗ trợ điều trị ung thư và dự phòng ung thư từ hoạt chất ent-kauran ditecpenoit của lá cây khổ sâm Bắc bộ.

Các kết quả đề tài đã được đăng ký 02 bằng sáng chế tại Cục Sở hữu Công nghiệp và đã được Cục gửi công văn chấp nhận đơn đăng ký cho 02 sáng chế:

  1. Ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống viêm và phương pháp chiết tách từ cây khổ sâm Bắc bộ
  2. Ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống và dự phòng ung thư và phương pháp chiết tách từ cây khổ sâm Bắc bộ

Bên cạnh các kết quả khoa học, đề tài đã góp phần đào tạo 2 thạc sĩ, công bố 4 bài báo khoa học.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài đã nhất trí đánh giá đề tài đạt mức A với điểm trung bình 38,8/40.

 Ban KHCN - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :