Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới
Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa học do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN tổ chức ngày 7/1/2009

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc, đại diện một số ban chức năng ĐHQGHN, lãnh đạo Trung tâm, hàng trăm học giả, nhà khoa học đến từ trong và ngoài ĐHQGHN cùng đông đảo học viên đang theo học ở Trung tâm đã tham dự hội thảo.

Với mục đích góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới vừa qua đã có 84 báo cáo của các nhà nghiên cứu, nhà giáo thuộc các học viện, viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước được gửi tới hội thảo.

Sau phần khai mạc và phát biểu chỉ đạo của Phó giám đốc ĐHQGHN, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tập trung theo 4 nội dung lớn gồm: Khái niệm, đặc điểm, bản chất của chủ nghĩa xã hội; Thời đại và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đảng lãnh đạo kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 NM Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :