Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Chú trọng nghiên cứu cơ bản và các nghiên cứu mang tính dự báo
Ngày 26/5/2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Kỳ họp lần 2 Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng KH&ĐT của Nhà trường đã tư vấn và góp ý cho nhiều chủ trương, định hướng phát triển các chương trình đào tạo. Trong năm học vừa qua, thực hiện các ý kiến tư vấn của Hội đồng, Trường ĐHKT đã từng bước khẳng định được uy tín và thương hiệu về đào tạo trong xã hội. Hoạt động đào tạo của Trường ngày càng nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Tính thực tiễn trong hoạt động đào tạo được nâng cao thông qua các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp đối tác. Việc phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN trong đào tạo bằng kép, ngành kép đã dần khắc phục được hạn chế về tiếng Anh của sinh viên khi tốt nghiệp. Với những giải pháp có tính đột phá này đã và đang làm thay đổi rõ nét thương hiệu của Nhà trường.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng đã tập trung tư vấn cho Nhà trường về định hướng nghiên cứu giai đoạn 2007 - 2012, đặc biệt là góp ý cho ba chương trình nghiên cứu trọng điểm của Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng trình bày "Báo cáo hoạt động nghiên cứu năm học 2008 - 2009 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2009 - 2012". Các thành viên Hội đồng cùng nhất trí về quan điểm các nghiên cứu tại Trường ĐHKT cần chú trọng nghiên cứu cơ bản, có tính liên ngành, dựa vào những lợi thế của ĐHKT trong ĐHQGHN. Mặt khác, cần gắn kết nghiên cứu với đào tạo và thực tiễn, đồng thời tăng cường tính ứng dụng trong các nghiên cứu phục vụ phân tích, phản biện chính sách và tư vấn cho Chính phủ, doanh nghiệp.

Hội đồng nhất trí ủng hộ về nguyên tắc tập trung nguồn lực triển khai 3 Chương trình nghiên cứu trọng điểm, tuy nhiên việc thực hiện phải theo lộ trình, các hướng nghiên cứu cần được cụ thể hóa thành các dự án, đề án, đề tài cụ thể. Bên cạnh đó khuyến khích các khoa, đơn vị xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu riêng của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Trong năm học tới, nhà trường sẽ ưu tiên đầu tư cho Chương trình nghiên cứu kinh tế vĩ mô nhằm xây dựng báo cáo kinh tế Việt Nam thường niên của trường.

Phát biểu tại phiên họp, GS.TSKH Vũ Minh Giang bày tỏ việc ĐHQGHN đánh giá cao về tiềm năng phát triển, và sẽ ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu của Trường ĐHKT. GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh quản lý hoạt động khoa học và công nghệ nên đổi mới theo hướng quan tâm đến chất lượng đầu ra của sản phẩm, tập trung vào tính đặc sắc, độ tin cậy của các công trình nghiên cứu khoa học; không nên quản lý cứng nhắc theo quy trình, không nên chạy theo số lượng. GS. Vũ Minh Giang cũng gợi mở Trường ĐHKT chú trọng nghiên cứu cơ bản nhưng đồng thời phải có nghiên cứu mang tính dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là những nghiên cứu gắn với các kế hoạch 5 năm của Chính phủ, các kỳ Đại hội Đảng CSVN, các chương trình nghiên cứu trọng điểm của Nhà nước... GS. Vũ Minh Giang yêu cầu Trường ĐHKT nói riêng cũng như các đơn vị trong ĐHQGHN nói chung cần đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên; các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các CBGV sẽ có giá trị cao hơn về ý nghĩa khoa học và thực tiễn khi thu hút được nhiều sinh viên, NCS cùng tham gia.

Giáo sư nhấn mạnh đến tính hệ thống, tính tập trung và tính hữu ích của các sản phẩm nghiên cứu. Việc thực hiện các chương trình nghiên cứu trọng điểm: i) Chương trình nghiên cứu về lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam; ii) Chương trình nghiên cứu về lượng giá kinh tế và tác động của sự biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên đến nền kinh tế ở Việt Nam; iii) Chương trình nghiên cứu về phát triển bền vững ở Việt Nam là cần thiết nhưng cần chú ý làm từng phần (theo Module), sau đó tổ hợp lại các sản phẩm nghiên cứu, Trường ĐHKT sẽ có sản phẩm mang tầm chiến lược trình ĐHQGHN thường niên và định kỳ...

Thay mặt Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Trường ĐHKT sẽ có làm việc cụ thể và có đầu tư thỏa đáng (cơ chế, tài chính, nhân lực,....) để thực hiện các đề tài, dự án trong định hướng nghiên cứu, trong đó đặc biệt là 3 chương trình nghiên cứu trọng điểm đã lựa chọn. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu đại diện các nhóm nghiên cứu thực hiện 3 chương trình nghiên cứu trọng điểm phải cụ thể hóa chương trình nghiên cứu thành những dự án/đề án nghiên cứu cụ thể và mang tính khả thi cao.

Tại kỳ họp này, Hội đồng đã nhất trí thông qua chủ trương thành lập Hội đồng KH&ĐT cấp khoa nhằm phát huy tính tự chủ của các đơn vị trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện phân cấp quản lý công tác tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo trong Nhà trường.

 Nguyễn Việt - Thanh Xuân - Phạm Thúy - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :