Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Toàn cầu hóa và giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
"Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay" là tên của Hội thảo khoa học được tổ chức tại ĐHQGHN ngày 24/12/2009.

Hội thảo khoa học do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhằm góp phần làm sáng tỏ vai trò và thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học, nhà giáo ở các Học viện, Viện nghiên cứu và các trường Đại học trong cả nước. Các bài tham luận của các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề cơ bản như: Bối cảnh xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện mới (toàn cầu hóa, xu hướng phát triển kinh tế tri thức) và những tác động của nó đến tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, những khía cạnh lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Giải pháp nâng cao chất lượng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bàn luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến cách tiếp cận kinh tế tri thức, đổi mới tư duy, phát triển nguồn lực, phân tích kinh nghiệm của một số nước có công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó đưa ra những giải pháp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Bế mạc hội thảo, GS.TS. Vũ Văn Hiền - Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong điều kiện mới và việc cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

>>> Xem thêm các bản tham luận tại hội thảo (đang cập nhật)

 Hạnh Nguyên - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :