Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tôn vinh và giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc
Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã khai mạc sáng 11/11/2010 với sự tham dự của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn của GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội; báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ V (2005-2010) và phương hướng nhiệm kỳ VI (2010-2015) do ông Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội trình bày.

Theo đó, trong nhiệm kỳ V, Hội đã có bước phát triển mới và đạt nhiều thành tựu về tổ chức và hoạt động trên các lĩnh vực. Hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền Sử học Việt Nam, phổ biến tri thức lịch sử trong xã hội, giáo dục truyền thống dân tộc và cách mạng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt, Hội đã góp phần quan trọng trong bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, xây dựng và bảo vệ hồ sơ đề cử di sản văn hóa thế giới cũng như tham gia và tổ chức nhiều hội thảo, đề tài, hoạt động khoa học kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hội cũng đã tổ chức những diễn đàn sử học đóng góp những kiến nghị cụ thể vào việc khắc phục tình trạng xuống cấp của dạy và học sử trong giáo dục phổ thông, trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Hội đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhiệm việc biên soạn các cuốn sách sử lớn, có giá trị như “Lược sử vùng đất Nam bộ” (GS.TSKH Vũ Minh Giang làm chủ biên), “Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc” và đang triển khai đề án “Quá trình hình thành và phát triển vùng đẩt Nam bộ” (GS. Phan Huy Lê làm chủ nhiệm), góp phần tích cực nâng cao hiểu biết của xã hội về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Trong nhiệm kỳ tới, các hoạt động của Hội sẽ tập trung vào một số nội dung cơ bản, trong đó có việc nâng cao chất lượng dạy và học sử phổ thông; phổ biến kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống; biên soạn bộ “Lịch sử Việt Nam” như một bộ quốc sử của thời đại; xây dựng Quỹ phát triển Sử học và Giải thưởng mang tầm quốc gia về sử học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng tư vấn, giám định và phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến lịch sử và văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội thời gian qua trong vệc tôn vinh, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức hào hùng của dân tộc. Trong thời gian tới, Hội Khoa học Lịch sử cần phấn đấu để tập hợp rộng rãi giới sử học và những lực lượng quan tâm đến lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động sử học, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc, đấu tranh chống những mưu đồ xuyên tạc lịch sử, làm phương hại đến lợi ich dân tộc. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến đội ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực sử học, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Hội phát huy chức năng nghề nghiệp, tạo cơ chế để Hội và những hoạt động của Hội không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất xây dựng Quỹ phát triển Sử học, Giải thưởng mang tầm quốc gia về Sử học và việc biên soạn bộ Quốc sử thời đại Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam cho đồng chí Trương Tấn Sang.

GS.VS. Đặng Vũ Minh - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã trao tặng Hội Khoa học Lịch sử danh hiệu Đơn vị hoạt động xuất sắc năm 2009.

Trong phiên họp buổi chiều, Đại hội bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành TW Hội Khoa học Lịch sử khóa VI. GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN - ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành khóa VI của Hội Khoa học Lịch sử.

Đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu dự đại hội: GS. Phan Huy Lê (bên phải), GS. Vũ Minh Giang (bên trái)

 

 

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :