Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nghiệm thu đề tài QGTĐ.07.10
Ngày 7/1/2011, Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHQGHN do GS.TS. Bạch Thành Công làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu chế tạo linh kiện Micro-Nano dựa trên hiệu ứng Hall phẳng của các cấu trúc Van-spin để ứng dụng làm cảm biến sinh học (QGTĐ.07.10).

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó giám đốc ĐHQGHN chủ trì đề tài.

Hội đồng đã nghe chủ trì đề tài trình bày các kết quả chính của đề tài, cụ thể gồm:

- Chế tạo thành công và nghiên cứu công nghệ chế tạo các cấu trúc nanô dạng hai lớp và van-spin có hiệu ứng từ điện trở và hiệu ứng Hall phẳng có độ nhạy vào tốt hơn 2-16 µV/Oe ở từ trường thấp.

- Nghiên cứu thành công hiệu ứng Hall phẳng và các thuộc tính từ khác của các cấu trúc chế tạo được.

- Áp dụng mô hình lý thuyết để mô phỏng và tính toán các số liệu thực nghiệm thu được, từ đó xác định các thông số tối ưu cho việc thiết kế các linh kiện micrô.

- Chế tạo các máy cảm biến đơn kích thước micrô khác nhau bao gồm 3×3, 5×5, 50×50 µm2... hướng tới mục tiêu phát hiện ra các hạt từ tính micrô và nanô

- Khảo sát được các tính chất từ, từ-điện trở và hiệu ứng Hall phẳng của các máy cảm biến đơn

- Sử dụng máy cảm biến chế tạo được đã phát hiện các hạt từ có kích thước micrô mét đã được chức năng hóa bề mặt. Với độ nhạy cao, độ lặp lại và ổn định tốt sau nhiều chu trình, các máy cảm biến đã chế tạo được có khả năng cho phép phát triển các ứng dụng vào mục đích dò tìm phần tử sinh học.

- Nghiên cứu và tìm hiểu thử nghiệm khả năng gắn các đầu dò sinh học vào sensơ.

Hướng nghiên cứu của đề tài được đánh giá là rất mới trên thế giới và sự thành công của nó mở ra hướng nghiên cứu mới ở Việt Nam. Đặc biệt, việc hợp tác với các cơ sở nghiên cứu tiên tiến của nước ngoài là một hướng đi đúng đắn trong việc nghiên cứu các đề tài mới kiểu này. Đây là bước ngắn nhất để làm chủ công nghệ cao, và minh chứng là cảm biến đã được chế tạo bằng quy trình và thiết bị hoàn toàn ở phòng thí nghiệm Công nghệ.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loạt Tốt.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :