Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Sức mạnh, giá trị của ĐHQGHN phải cộng hưởng bằng cấp số nhân
Ngày 13/5/2011, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị “Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; đồng chí Trần Trọng Dực - Ủy ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp Đảng ủy trong toàn ĐHQGHN.

Bên cạnh việc hướng dẫn nội dung chương trình tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ của công

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

tác kiểm tra, giám sát không chỉ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết mà còn kiểm tra đường lối, chính sách đó; kiểm tra, giám sát cả các tổ chức tiến hành công tác kiểm tra nhằm đảm bảo đường lối được xác định đúng, được quán triệt và thực hiện thắng lợi.

Còn theo GS.TS Hoàng Văn Vân – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN, công tác kiểm tra, giám sát Đảng đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, giúp cán bộ đảng viên vững vàng trước mọi thách thức, khó khăn để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS Nguyễn Hữu Đức cho biết, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trong ĐHQGHN đã chú trọng và triển khai có kế hoạch, hiệu quả. Ngoài việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, kết luận của Đảng ủy tại kỳ họp thứ 6, khóa III đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát nhiệm vụ chính trị là phát triển ĐHQGHN đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN vững mạnh về tư tưởng chính trị, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng, phát triển ĐHQGHN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, trình độ cao, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức đặc biệt nhấn mạnh, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đang chỉ đạo xây dựng báo cáo chuyên đề về việc kiểm điểm, thực hiện kết luận của Đảng ủy khóa III, Hội nghị lần thứ 6 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, một số quan điểm nổi bật cần tập trung chỉ đạo và triển khai:

Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải bắt đầu từ việc kiểm tra, phổ biến và quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng. Để làm được điều này cần kết hợp công tác kiểm tra của Đảng, kiểm tra của chính quyền, đồng thời phải có định hướng chặt chẽ giữa Ban tuyên giáo và  Đảng ủy.

Thứ ba, để công tác kiểm tra có chất lượng và tạo điều kiện cho các ủy ban kiểm tra hoạt động hiệu quả thì các kế hoạch, nghị quyết phải có tính lượng hóa để thuận tiện cho công tác kiểm tra, đánh giá.

Thứ tư, trong thời gian tới, phải kiểm tra việc quán triệt các nghị quyết của Đảng đến tận các cán bộ đảng viên, các chi bộ, cơ sở Đảng, phải kiểm tra các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 - 2015, một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ĐHQGHN là tập trung thực hiện tốt Nhiệm vụ chiến lược, trong đó xây dựng các ngành, chuyên ngành và từng bước xây dựng các phòng thí nghiệm, bộ môn, khoa, trường thành viên đạt chuẩn quốc tế.

Để thực hiện tốt trách nhiệm của ĐHQGHN với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khoa học công nghệ cho đất nước, theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, cần có sự đồng tâm, nhất trí cao và phát huy tinh thần đoàn kết của từng đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn ĐHQGHN, để sức mạnh và giá trị của ĐHQGHN được cộng hưởng không chỉ bằng phép cộng mà phải cấp số nhân.

 Hồng Ngọt - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :