Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Chiều 22/8/2012, Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị nhằm lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Phó giám đốc ĐHQGHN, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị là một hoạt động thiết thực của Đảng ủy ĐHQGHN nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 24/2/2012, Hướng dẫn số 04 – HD/TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 314 – HD/ĐU ngày 11/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nêu rõ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng. Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình với tinh thần tự phê bình rất cao, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm 3 bước và hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức lần này là hoạt động đầu tiên của qui trình.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ rõ những nội dung mà các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gồm: Về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển ĐHQGHN và các đơn vị; xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…
Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Phùng Xuân Nhạ và đồng chí Phó Bí thư Nguyễn Hữu Đức cũng đã chia sẻ thông tin về hoạt động của ĐHQGHN và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN thời gian qua.
Trên cơ sở góp ý kiến mang tính xây dựng, dân chủ, các đồng chí đảng viên nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã nêu nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. Với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, Ban Thường vụ đã có những trao đổi và thảo luận quan trọng ngay tại hội nghị.
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :