Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 12
Ngày 30/10/2012, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 12 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cùng đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN.

Dự Hội nghị có đại diện Thành ủy Hà Nội và các đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, các đồng chí trong Ban Giám đốc ĐHQGHN, các Ban trực thuộc Đảng ủy, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa IV) về “Nâng cao khả năng có việc làm của người học đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước”; Báo cáo kiểm điểm năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV; Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm thực hiện, các Ban trực thuộc Đảng ủy, các Ban chức năng ĐHQGHN, các cấp ủy Đảng trực thuộc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã có nhiều hoạt động tích cực, cụ thể nhằm triển khai Kết luận số 182-KL/ĐU của BCH Đảng bộ ĐHQGHN. Nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên được thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Năm học 2011-2012, 100% sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN có kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và có kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên; 70% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp; 10% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn ngay trong năm.
Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV đã và đang được triển khai nghiêm túc, theo hướng có sản phẩm đầu ra, nhằm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá của ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2010-2015 là Triển khai đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả cao, tiếp cận chuẩn quốc tế; Hiện đại hóa cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả cơ sở tại nội thành Hà Nội, tạo nguồn lực tài chính bền vững để xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học đẳng cấp quốc tế và thúc đẩy tiến độ xây dựng đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Đổi mới quản trị đại học và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên và quản lý đạt chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều tiến bộ; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được phát huy; chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên từng bước được nâng lên..
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng ủy như công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức; một số mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV triển khai còn chậm; chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát cần được tiếp tục nâng cao.
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên và các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản, ban hành và ra Kết luận về những vấn đề đã được thảo luận tại hội nghị.

 

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :