Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày 26/6/2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2007 - 2008) thực hiện cuộc vận động.

Trong báo cáo sơ kết trình bày tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động đã khẳng định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn với nội dung phong phú và có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, với việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại các khoa, trường và các đơn vị thành viên. Trong 2 năm qua, cuộc vận động đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện thành công các phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong ĐHQGHN. Công tác tuyên truyền cho cuộc vận động được thực hiện với những hình thức và phương thức khá phong phú, đi vào chiều sâu tạo ra những hiệu ứng tích cực. Các phương tiện tuyên truyền của ĐHQGHN như Bản tin, Trang web đã dành riêng chuyên mục cho cuộc vận động này và được cập nhật liên tục những bài viết hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn các đường nối từ trang web của Đảng Cộng sản vào chuyên mục của cuộc vận động, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động của ĐHQGHN và các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động.

PGS.TS Phạm Trọng Quát

Đồng chí Phạm Trọng Quát cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong qua trình triển khai cuộc vận động: Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm còn chưa được quan tâm đúng mức do vậy chưa kịp thời phát hiện những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc hoặc lúng túng trong chỉ đạo để khắc phục, chấn chỉnh; Một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc vận động nên chưa thực sự quan tâm, chưa chủ động chỉ đạo nên việc triển khai tại một số nơi còn mang tính hình thức; Một số đơn vị chưa chủ động trong việc tổ chức học tập, chỉ mới dừng ở việc phát tài liệu cho đảng viên tự nghiên cứu; Hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, chưa thường xuyên và đồng đều ở tất cả các đơn vị...

Đồng chí Phạm Trọng Quát yêu cầu: Trong năm 2009, phải làm tốt công tác tuyên truyền với những hình thức đa dạng, thiết thực để cuộc vận động thấm sâu hơn nữa vào mọi lĩnh vực hoạt động của ĐHQGHN, trở thành ý thức và nhiệm vụ thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên, phải gắn công tác tuyên truyền với hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ tịch; Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của cuộc vận động với trọng tâm là học tập để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc thù hoạt động của ĐHQGHN và phù hợp với từng tổ chức chính trị, từng đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo sơ kết về tình hình thực hiện sau 2 năm triển khai cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của đại diện Công đoàn ĐHQGHN, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV... Phần lớn các báo cáo đều tập trung vào tổng kết những việc đã và chưa làm được để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, vạch ra mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2 của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

>>> Các bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Bản tin ĐHQGHN

 Trường NM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :