Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở
Hướng tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã lần lượt triển khai Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở giữa kỳ hoặc hết nhiệm kỳ nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn vừa qua, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ ĐHQGHN, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Điều lệ Đảng sửa đổi...

* Ngày 15/8/2005, Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN đã tổ chức đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV và kế hoạch công tác của Đảng bộ trường từ nay đến hết nhiệm kỳ, thông qua ý kiến đóng góp vào các báo cáo chính trị cấp trên cơ sở, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần X và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần III. Đồng chí Phùng Hữu Phú - UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hà Nội tới dự và phát biểu ý kiến.

Là một trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc ĐHQGHN, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho nhà trường được Đại hội Đảng bộ lần XXIV (tháng 12/2003) nhấn mạnh là phải nhanh chóng đổi mới hình thức và phương pháp dạy và học, tiếp tục điều chỉnh thêm một bước cơ cấu ngành nghề đào tạo, hệ và bậc đào tạo theo hướng thu hẹp đào tạo phi chính quy, trên cơ sở mở rộng đào tạo sau đại học; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo nhất là đào tạo sau đại học. Theo định hướng đó, trên cơ sở đánh giá đúng thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai xuống từng đơn vị, đảng viên, cán bộ và sinh viên.

Sau 18 tháng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhà trường đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Đảng bộ có 258 đảng viên trong đó có 208 đảng viên chính thức, 50 đảng viên dự bị sinh hoạt ở 19 chi bộ. Thời gian qua, Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra mọi mặt hoạt động của nhà trường. Đảng uỷ nhà trường đã lãnh đạo và chỉ đạo tốt việc giới thiệu và bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2004-2009, chỉ đạo kịp thời và nhanh gọn việc giới thiệu - bổ nhiệm Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm nhiệm kỳ của một số khoa, bộ môn,… Đảng uỷ nhà trường và các chi uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đổi thẻ đảng viên, phân tích đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. Năm 2004, có 13 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 6 chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ; 33 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 144 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 66 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác phát triển Đảng, từ năm 2004 đến nay, Đảng uỷ đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 500 đoàn viên ưu tú; kết nạp được 72 đảng viên mới trong đó có 57 đảng viên mới là sinh viên.

Trọng tâm hoạt động của Đảng bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ XXIV là tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ; tăng cường vai trò của bộ môn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tích cực chuẩn bị các điều kiện để sớm chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm học 2005 - 2006, tạo cơ sở cho nhà trường vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần III dự kiến sẽ được tổ chức vào hạ tuần tháng 10 tới.

* Ngày 23/8/2005, Trường ĐHNN - ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ lần thứ XV. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Trọng Quát - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ, PGĐ ĐHQGHN; đồng chí Phạm Tất Thắng - Đảng uỷ viên, Chánh văn phòng Đảng uỷ ĐHQGHN; đại diện Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV, các đồng chí đảng uỷ viên, 116 đại biểu đảng viên được bầu từ các chi bộ của nhà trường.

Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lợi đã thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV và kế hoạch công tác của Đảng bộ nhà trường từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thức XV của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN diễn ra trong thời điểm có nhiều thuận lợi do có những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ cho đến năm 2010, sự ổn định về mô hình tổ chức của ĐHQGHN cùng với quy chế mới của ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN nói chung và các trường thành viên nói riêng. Nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo và đầu tư có hiệu quả nhiều mặt của ĐHQGHN. Từ đầu nhiệm kỳ XV (10/2003) đến nay, sau 20 tháng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, với khẩu hiệu hành động “Trí tuệ, kỷ cương, hiện đại, chất lượng cao”, Nhà trường đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Đảng bộ trường ĐHNN có 219 đảng viên chính thức và 20 đảng viên dự bị sinh hoạt ở 15 chi bộ.

Trong thời gian qua, Đảng uỷ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra mọi mặt hoạt động của nhà trường. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn trường được giữ vững. Đảng uỷ không ngừng xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cơ cấu tổ chức các đơn vị trong trường được kiện toàn một cách khoa học và hợp lý. Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao; công tác đào tạo sau đại học được đặc biệt coi trọng; mã ngành đào tạo và số lượng học viên ngày một tăng, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Công tác nghiên cứu khoa học đã theo sát công tác giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng cán bộ. Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng cho hệ đại học chính quy về cơ bản đã hoàn thành. Trường còn phối hợp với các đơn vị khác biên soạn chương trình, sách giáo khoa cho các trường phổ thông, tham gia dự án bồi dưỡng giáo viên phổ thông hàng năm đạt kết quả tốt... Trên cơ sở đánh giá đúng những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai xuống từng đơn vị, đảng viên, cán bộ, sinh viên.

Liên tục trong 2 năm qua, Đảng bộ Trường ĐHNN được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển Đảng có nhiều tiến bộ và đạt kết quả tốt. Trong 2 năm thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, Đảng bộ đã kết nạp được 75 đảng viên trong đó có 35 sinh viên, đạt được chỉ tiêu Đảng bộ ĐHQGHN giao. Đảng uỷ và các chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đổi thẻ đảng viên, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. Kết quả là 100% các chi bộ trong toàn Đảng bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng uỷ đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 350 quần chúng ưu tú.

Sau Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng; Dự thảo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương; Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng của Trung ương; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo báo cáo Đại hội XIV của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III.

Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III.

 Đỗ Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Tú - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :