Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Mời dự Hội nghị Doanh nhân Đông Nam Á và Hội thảo, Triển lãm Khởi nghiệp năm 2015
Hội nghị Doanh nhân Đông Nam Á và Hội thảo, Triển lãm Khởi nghiệp các trường Đại học Đông Nam Á sẽ cùng diễn ra từ ngày 20 – 22/11/2015.

Theo thông báo mới nhất của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á, Trường Đại học Malaya sẽ phối hợp với Bộ Tài Chính Malaysia đồng tổ chức Hội thảo, Triển lãm Khởi nghiệp các trường Đại học Đông Nam Á và Hội nghị Doanh nhân Đông Nam Á năm 2015 vào ngày 20 – 22/11/2015.

 

Với chủ đề “Xây dựng lộ trình tác động tới nền kinh tế và xã hội thông qua cộng đồng khởi nghiệp ở các trường đại học Đông Nam Á”, chuỗi sự kiện này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao mức độ ảnh hưởng của các hoạt động thương mại từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong khối ASEAN.

 

Các trường đại học hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á sẽ cùng tham dự sự kiện này để chia sẻ ý tưởng cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của toàn khu vực trong bối cảnh hiện tại.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

 

Ban tổ chức Hội thảo, Triển lãm Khởi nghiệp các trường Đại học Đông Nam Á

Email: ustart2015@um.edu.my / salina.ms@um.edu.my/ yasmin@um.edu.my

Số điện thoại:  (603) 7967 7351/7352

Fax: (603) 7967 6291 

Tải về mẫu đăng ký tham dự sự kiện tại đây.

 VNU Media - Ban HT&PT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   |