Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kết quả hỗ trợ công bố quốc tế năm 2015-2016 của CLB Nhà khoa học ĐHQGHN
Từ 09/2015-06/2016, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phát triển ĐHQGHN, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN, CLB Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) đã hỗ trợ cho 107 công bố quốc tế, trong đó, 43 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1 (chiếm 42.2%), 29 bài báo xếp hạng Q2 (chiếm 27.1%) và 35 bài báo xếp hạng Q3-Q4 (chiếm 32.7%).

1. Kết quả hỗ trợ công bố quốc tế bằng nguồn kinh phí tài trợ từ Quỹ Phát triển ĐHQGHN

Bằng nguồn kinh phí tài trợ của Quỹ Phát triển ĐHQGHN, VSL đã triển khai 3 đợt hỗ trợ công bố quốc tế cho 48 công bố đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà VSL đề ra. Trong số đó, 21 công bố được xếp hạng Q1, 10 công bố được xếp hạng Q2, 17 công bố được xếp hạng Q3-4, trong 3 đợt công bố này, trường Đại học KHTN là đơn vị có nhiều công bố nhất 12/48 công bố tiếp đến là Đại học Kinh tế 11/48 công bố, Khoa Y Dược 10/48 công bố. Tỷ lệ % các bài báo xếp hạng Q1, Q2, Q3 được thể hiện như biểu đồ sau:

 

Danh sách và số lượng công bố quốc tế của từng đơn vị trong ĐHQGHN được thể hiện như bảng sau:

Stt

Đơn vị

Xếp hạng Q1

Xếp hạng Q2

Xếp hạng Q3-Q4

Tổng số bài

1

Trường ĐH KHTN

8

3

1

12

2

Khoa Y Dược

4

3

4

11

3

Trường ĐH Kinh tế

1

2

7

10

4

Trường ĐH Công nghệ

5

1

4

10

5

Khoa QTKD

1

1

-

2

6

Trường ĐH KHXH&NV

2

-

-

2

7

Khoa Luật

-

-

1

1

 

Tổng

21

10

17

48

Danh sách các nhà khoa học và công bố quốc tế được hỗ trợ trong 3 đợt xem tại đây (Đợt I, Đợt II, Đợt II).

2. Kết quả hỗ trợ công bố quốc tế bằng nguồn kinh phí tài trợ từ Quỹ Phát Khoa học Công nghệ ĐHQGHN

Cũng trong năm 2015, VSL đã chủ trì Đề án: “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành” mã số QKHCN.15.01 với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN. Kết quả thực hiện đề án, VSL cũng đã hỗ trợ cho 41 nhà khoa học đến từ 8 đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong ĐHQGHN với tổng số 59 công bố quốc tế, 22 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1 (chiếm 37.3%), 19 bài báo xếp hạng Q2 (chiếm 32.2%) và 18 bài báo xếp hạng Q3-4 (chiếm 30.5%). Tỷ lệ % các bài báo xếp hạng Q1, Q2, Q3 được thể hiện như biểu đồ sau:

 

Danh sách và số lượng công bố quốc tế của từng đơn vị trong ĐHQGHN được thể hiện như bảng sau:

Stt

Đơn vị

Xếp hạng Q1

Xếp hạng Q2

Xếp hạng

Q3-Q4

Tổng số bài

1

Trường ĐH KHTN

11

11

5

27

2

Khoa Y Dược

5

2

3

10

3

Trường ĐH Kinh tế

1

3

4

8

4

Trường ĐH Công nghệ

3

2

2

7

5

Trường ĐH Ngoại ngữ

1

1

-

2

6

Viện CNTT

-

-

2

2

7

Khoa QTKD

-

-

2

2

8

Trường ĐH KHXH&NV

1

-

-

1

 

Tổng

22

19

18

59

Danh sách chi tiết các công bố quốc tế được hỗ trợ xem Tại đây.

Trong thời gian tới, VSL sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ bằng nguồn kinh phí từ Quỹ Phát triển ĐHQGHN. Các nhà khoa học quan tâm đến chương trình hỗ trợ công bố quốc tế có thể tham khảo tại website: vsl.vnu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Ban thư ký VSL (Chuyên viên Quách Mạnh Đạt, điện thoai: 0901368467, Email: datqm@vnu.edu.vn).

Trân trọng thông báo./.

 

 VNU-VSL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   |