Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chất lượng cao Ngành Khí tượng học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn giỏi về khí tượng, khí hậu, có năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học thành thạo phục vụ các công tác chuyên môn.

Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng nhưng có định hướng chuyên ngành (dự báo thời tiết và khí hậu, khí hậu, môi trường khí và khí tượng nông nghiệp) vừa chú trọng cung cấp các kiến thức toán học, vật lý, hóa học và tin học cần thiết để tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, vừa đảm bảo các kiến thức cơ sở và chuyên sâu của chuyên ngành sao cho có thể làm việc ngay sau khi ra trường.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về toán học, vật lý, hóa học, tin học cũng như các phương pháp tính toán hiện đại để phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ chuyên môn cũng như cho các lĩnh vực khác như: nông nghiệp, giao thông vận tải, hàng không, hàng hải v.v. Sinh viên biết áp dụng những phương pháp tính toán, phân tích hiện đại của khoa học cơ bản vào nghiên cứu chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực dự báo thời tiết và khí hậu.

Sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có khả năng tham gia thực hiện một phần nội dung nghiên cứu trong các đề tài khoa học và công nghệ.

1.3. Về năng lực

Sau khi ra trường sinh viên có năng lực vững vàng của một cử nhân ngành Khí tượng, Khí hậu có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm dự báo và các đài, trạm khí tượng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong cả nước, phục vụ các ngành kinh tế, xã hội và quốc phòng. Các sinh viên khá giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở bậc tiến sĩ.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân khí tượng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt. Sinh viên có ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ trong nghiên cứu chuyên môn, rèn luyện ý thức yêu và phát triển ngành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                            32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                              04 tín chỉ

            + Tự chọn:                                 04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                           42 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          47 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                                 20 tín chỉ

            + Bắt buộc:                                06       tín chỉ

            + Bắt buộc cho chuyên ngành :      08      tín chỉ

            + Tự chọn:                                 06/40 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Tân Tiến, GS.TS Lê Đức Tố, GS.TS Đinh Văn Ưu, GS.TSKH Phạm Văn Ninh, PGS.TS Trần Việt Liễn, PGS.TS Phan Văn Tân, PGS.TS Phạm Văn Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Tuần, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, PGS.TS Nguyễn Hướng Điền, PGS.TS Kiều Thị Xin, PGS.TS Đoàn Văn Bộ, PGS.TS Cao Đăng Dư.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :