Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chuẩn Ngành Thủy văn học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH THỦY VĂN HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình được xây dựng trên hệ thống các môn học theo tín chỉ, tạo khả năng cho  quá trình dạy và học mang tính chủ động cao, có thể tiệm cận và hội nhập với khu vực và quốc tế. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về toán, vật lý, tin học và  phương pháp tính toán trong chuyên môn, phục vụ trực tiếp các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, môi trường... và quản lý tài nguyên nước.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng, có định hướng chuyên ngành, chú trọng cung cấp các kiến thức tin học cần thiết để sinh viên có khả năng tư duy và kỹ năng thực hành khoa học, chính xác và tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực của một cử nhân ngành thủy văn, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm và sở khoa học và công nghệ các tỉnh trong cả nước, phục vụ  tất cả các ngành kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Các sinh viên khá giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở các bậc sau đại học.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân Thủy văn có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt với đủ kiến thức đại cương, cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành về thủy văn học để làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy chuyên nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đảm bảo khí tượng thủy văn liên quan tới tài nguyên và môi trường nước lục địa.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 129 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                         04 tín chỉ

+ Tự chọn:                                04/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 37 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          36 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       17 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                    05  tín chỉ

+ Tự chọn:                                     12  tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Tân Tiến, GS.TS Lê Đức Tố, GS.TS Đinh Văn Ưu, GS.TSKH Phạm Văn Ninh, PGS.TS Trần Việt Liễn, PGS.TS Phan Văn Tân, PGS.TS Phạm Văn Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Tuần, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, PGS.TS Nguyễn Hướng Điền, PGS.TS Kiều Thị Xin, PGS.TS Đoàn Văn Bộ, PGS.TS Cao Đăng Dư.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :