Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Nga sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG NGA SƯ PHẠM

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

Cung cấp kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực sau:

- Ngôn ngữ và văn hoá Nga.

- Lịch sử phát triển quốc gia.

- Đời sống chính trị, xã hội Nga hiện tại.

- Quan hệ kinh tế, chính trị giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

 1.2. Về năng lực

Hình thành, củng cố và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực về chuyên môn và sư phạm.

- Sau khi tốt nghiệp dạy tiếng Nga ở phổ thông trung học hoặc các khoá học tại chức, các khoá đào tạo tiếng Nga như một ngoại ngữ.

- Năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

- Năng lực đương đầu với cạnh tranh trong nền kinh tế mở, thị trường.

 1.3. Về kĩ năng

Người học được rèn luyện các kĩ năng sau:

- Nắm bắt và xử lí thông tin.

- Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Nga dưới dạng Nói, Nghe, Đọc, Viết.

- Giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ.

 1.4. Về thái độ

- Giáo dục lòng yêu nghề giáo viên, tận tâm với công việc.

- Đặt lợi ích của công việc chung lên trên hết. Có tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm, theo tập thể. Có ý thức tự trau dồi chuyên môn, vươn lên trong sự nghiệp.

- Là tấm gương cho học sinh noi theo.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:         138  tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

65 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

5 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

5 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

55 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

51 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

 

 

4 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

18 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

16 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :